Afscheid

Er zijn dingen waar we liever niet aan denken. Maar ondanks onze goede zorgen, komt er ook een moment in een kattenleven, dat afscheid nemen onvermijdelijk is. Naast een natuurlijke dood, kan een kat ook dermate ziek zijn, dat een verder leven niet dierwaardig is en er besloten wordt om de kat te laten inslapen.De Kattenpraktijk gaat heel zorgvuldig om met de keuze om het leven van het dier te beëindigen. Alleen wanneer er geen hoop op herstel is en het dier lijdt of zal gaan lijden, zal de dierenarts in overleg met u als eigenaar, een advies geven tot euthanasie.  

 

Voor de euthanasie van uw huisdier wordt altijd met voldoende tijd rekening gehouden, zodat u in alle rust afscheid kan nemen van uw kat. Daarbij beslist u zelf waar de kat op dat moment is. U kan het dier op schoot houden terwijl u in een gemakkelijke stoel zit of de kat kan op de behandeltafel  blijven.

Wanneer u graag wil dat het dier in zijn/haar vertrouwde omgeving inslaapt, kan er ook een huisvisite afgesproken worden. Wanneer dit tijdig wordt besproken, is dit meestal geen probleem. Wanneer het feit zich op korte termijn voordoet, is het afhankelijk van onze afsprakenagenda, of dit ingepast kan worden. Houdt u wel rekening met de extra kosten van een huisvisite.

De euthanasie bestaat uit twee fasen. Eerst krijgt de kat een kleine injectie met slaapmiddel toegediend, waardoor het dier langzaam en rustig in slaap valt, te vergelijken met een narcoseprik. Dit duurt ongeveer 5- 10 minuten.  Het gebruikte slaapmiddel is zodanig, dat het geen braken opwekt.

Als de kat diep in slaap is, niets meer voelt en zich van niets meer om zich heen bewust is, wordt een tweede prik gegeven waardoor de hartslag en de ademhaling vertragen en uiteindelijk stoppen. Hiervan merkt de kat zelf niets, omdat hij/zij immers al diep in een narcoseslaap is. Wanneer de kat is overleden, ziet het er uit alsof hij gewoon slaapt. Met als verschil dat je het dier niet meer ziet ademen.

Tot slot beslist de eigenaar zelf wat er na afloop met de kat gebeurt. Wanneer u de kat zelf wilt begraven, kunt u  de kat mee naar huis nemen. Voor veel eigenaren zal dit op praktische bezwaren stuiten en daarom hebben we een goede samenwerking met een huisdiercrematorium, die uiterst respectvol met uw huisdier omgaan: Dierencrematorium Rotterdam-Noord in Rotterdam-Ommoord. U kunt uw huisdier daar zelf brengen of het dier bij ons achterlaten waarbij wij regelen dat het dier bij ons wordt opgehaald door het crematorium.  U kunt  uw eventuele aanvullende wensen met het huisdiercrematorium bespreken, zodat u geheel zelf bepaalt hoe het afscheid van uw dier wordt geregeld. Wanneer voor u begraven of cremeren geen optie is, kan de kat ook bij ons worden opgehaald door de regionale destructiedienst die zorgt voor de afvoer van dode dieren.

Voor informatie:www.dierencrematorium-rotterdam.nl  of tel 010-20 21 865

 


Volg ons op facebook