Doorverwijzing

In De Kattenpraktijk kunnen de reguliere onderzoeken plaats vinden die in eerste instantie nodig kunnen zijn, zoals bloed-, urine- en ontlasting onderzoek, röntgenonderzoek. Soms is echter uitgebreid onderzoek of een specialistische behandeling nodig.

Onderzoek waarvoor wij doorverwijzen, zijn bijv. : echo-onderzoek, scopie-onderzoek, MRI- en CT scans. Specialistische behandelingen waarvoor wij doorverwijzen, zijn : orthopedie (botoperaties aan rug of ledematen) en gecompliceerde chirurgie (o.a. hart-,long- en leveroperaties).

Onze verwijsadressen zijn nauwkeurig gekozen, waarbij geselecteerd is op een hoog kennis niveau, goede faciliteiten en een hoge mate van kat (en klant) vriendelijkheid. Uitsluitend op doorverwijzing kunt u terecht op de doorverwijs adressen. Wij zorgen voor een verwijsbrief met daarin ook alle gegevens van de kat van tot dusver uitgevoerd onderzoek.

Onze verwijsadressen zijn:

 

 • Evidensia Dierenziekenhuis Barendrecht Voor o.a. echo-onderzoek. Ook daar is een team echo deskundigen aanwezig  (waaronder Tom Boumans) die veel ervaring hebben.Voor informatie: www.edz-barendrecht.nl

 • VETERINAIR VERWIJSCENTRUM GOUDA. Gespecialiseerd in oncologische behandelingen, die ook bij katten voor bepaalde typen tumoren zinvol kunnen zijn in genezing of in verbetering van levenskwaliteit (waaronder bestraling en chemotherapie). Voor informatie:  www.vvcg.nl

  • Anicura DIERGENEESKUNDIG VERWIJSCENTRUM DORDRECHT/HAAGLANDEN. In het Verwijscentrum zijn alle genoemde vervolgonderzoeken mogelijk (echo, scopie, CT en MRI). Ook worden in het Verwijscentrum door een team van dierenarts-specialisten, dierenartsen en paraveterinairen, specialistische operaties uitgevoerd (orthopedie, hart/long/lever operaties).Er is tevens een dermatoloog en een oogspecialist in Dordrecht.Voor informatie: www.anicura.nl

Volg ons op facebook